• Server IBM

 • Server DELL

 • Server HP

 • Server SuperMicro

IBM X3550 M4
4.200.000đ
 • Thời gian:
 • Pay 3 mths : 4.100.000đ / mth
 • Pay 6 mths : 4.000.000đ / mth
 • Pay 12 mths : 3.800.000đ / mth
 • Intel Xeon E5-2670 (2.6GHz, 20M Cache, 8.00GT/s Intel QPI)
 • 16GB RAM DDR3
 • 480GB SSD Samsung SM863A 2.5 in
 • 1U, 2 x 550W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật: Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễn phí)
IBM X3650 M4
4.300.000đ
 • Thời gian:
 • Pay 3 mths : 4.200.000đ / mth
 • Pay 6 mths : 4.100.000đ / mth
 • Pay 12 mths : 3.900.000đ / mth
 • Intel Xeon E5-2680v2 (2.8GHz, 25M Cache)
 • 16GB RAM DDR3
 • 480GB SSD Samsung SM863A 2.5 in
 • 2U, 2 x 550W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật: Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễn phí)
IBM X3650 M5
5.200.000đ
 • Thời gian:
 • Pay 3 mths : 5.000.000đ / mth
 • Pay 6 mths : 4.800.000đ / mth
 • Pay 12 mths : 4.500.000đ / mth
 • Intel Xeon E5-2620v4 (2.1GHz, 20M Cache)
 • 16GB RAM DDR4
 • 480GB SSD Samsung SM863A 2.5 in
 • 2U, 2 x 550W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật: Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễn phí)
DELL R620
4.200.000đ
 • Thời gian:
 • Pay 3 mths : 4.000.000đ / mth
 • Pay 6 mths : 3.800.000đ / mth
 • Pay 12 mths : 3.500.000đ / mth
 • Intel Xeon E5-2670 (2.6GHz, 20M Cache, 8.00GT/s Intel QPI)
 • 16GB RAM DDR3
 • 480GB SSD Samsung SM863A 2.5 in
 • 1U, 2 x 495W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật: Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
DELL R440
6.500.000đ
 • Thời gian:
 • Pay 3 mths : Contact
 • Pay 6 mths : Contact
 • Pay 12 mths : Contact
 • Intel Xeon 4110 (2.10GHz, 11M Cache)
 • Samsung 16GB RAM DDR4 -2666
 • 480GB SSD Samsung SM863A 2.5 in
 • 1U, 2 x 550W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật: Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
DELL R730
6.600.000đ
 • Thời gian:
 • Pay 3 mths : Contact
 • Pay 6 mths : Contact
 • Pay 12 mths : Contact
 • Intel Xeon E5-2620v4 (2.1GHz, 20M Cache)
 • 16GB RAM DDR3
 • 480GB SSD Samsung SM863A 2.5 in
 • 2U, 2 x 750W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật: Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
HP DL 360P G8
3.800.000đ
 • Thời gian:
 • Pay 3 mths : 3.700.000đ / mth
 • Pay 6 mths : 3.600.000đ / mth
 • Pay 12 mths : 3.400.000đ / mth
 • Intel Xeon E5-2670 (2.6GHz, 20M Cache, 8.00GT/s Intel QPI)
 • 16GB RAM DDR3
 • 480GB SSD Samsung SM863A 2.5 in
 • 1U, 2 x 460W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật: Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
HP DL 380 G8
4.200.000đ
 • Thời gian:
 • Pay 3 mths : 4.100.000đ / mth
 • Pay 6 mths : 4.000.000đ / mth
 • Pay 12 mths : 3.800.000đ / mth
 • Intel Xeon E5-2680v2 (2.8GHz, 25M Cache)
 • 16GB RAM DDR3
 • 480GB SSD Samsung SM863A 2.5 in
 • 2U, 2 x 460W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật: Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
HP DL 360 G10
5.700.000đ
 • Thời gian:
 • Pay 3 mths : 5.500.000đ / mth
 • Pay 6 mths : 5.300.000đ / mth
 • Pay 12 mths : 5.000.000đ / mth
 • Intel Xeon 4110 (2.10GHz, 11M Cache)
 • Samsung 16GB RAM DDR4-2666
 • 480GB SSD Samsung SM863A 2.5 in
 • 1U, 2 x 500W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật: Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
Super micro E5620
3.500.000đ
 • Thời gian:
 • Pay 3 mths : 3.400.000đ / mth
 • Pay 6 mths : 3.300.000đ / mth
 • Pay 12 mths : 3.100.000đ / mth
 • Intel Xeon E5620 (2.4GHz, 12M Cache, 5.86GT/s Intel QPI)
 • 16GB RAM DDR3
 • 480GB SSD Samsung SM863A 2.5 in
 • 1U, 350W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật: Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễn phí)
Super micro E5-2670
3.600.000đ
 • Thời gian:
 • Pay 3 mths : 3.500.000đ / mth
 • Pay 6 mths : 3.400.000đ / mth
 • Pay 12 mths : 3.200.000đ / mth
 • Intel Xeon E5-2670 (2.6GHz, 20M Cache, 8.00GT/s Intel QPI)
 • 16GB RAM DDR3
 • 480GB SSD Samsung SM863A 2.5 in
 • 1U, 350W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật: Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễn phí)
Super micro E5-2620v4
4.100.000đ
 • Thời gian:
 • Pay 3 mths : 4.000.000đ / mth
 • Pay 6 mths : 3.900.000đ / mth
 • Pay 12 mths : 3.700.000đ / mth
 • Intel Xeon E5-2620v4 (2.1GHz, 20M Cache)
 • 16GB RAM DDR3
 • 480GB SSD Samsung SM863A 2.5 in
 • 1U, 350W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật: Có
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễn phí)

Additional services & equipment

(VI) Dịch vụ bổ sung Unit price/mth Month
(VI) Bổ sung mỗi 100 Mbps 1.200.000
(VI) Thêm 01 địa chỉ IP 50.000
(VI) Thuê hệ thống firewall cứng 1.500.000
(VI) Quản trị Server riêng 1.500.000
(VI) Thiết bị bổ sung Unit price/mth Month
(VI) Intel Xeon X5650 (2.66 GHz, 6cores - 12threads, 12MB cache) 300.000
(VI) Intel Xeon E5-2670 (2.70 GHz, 8cores - 16threads, 20MB cache) 400.000
(VI) 900GB HDD SAS 10K 400.000
(VI) 2.000 GB HDD 300.000
(VI) 16GB DDR4 bus 2133MHz ECC reg 300.000
(VI) 1.000 GB HDD 250.000
(VI) 8GB DDR4 bus 2133MHz ECC reg 150.000
(VI) 8GB DDR3 bus 1600MHz ECC reg 100.000
(VI) 16GB DDR3 bus 1600MHz ECC reg 200.000
(VI) Intel Xeon E5-2696 v3 (2.30 GHz, 18cores - 36threads, 35MB cache) 1.500.000
(VI) Intel Xeon E5 - 2683 v3 (2.00 GHz, 14cores - 28threads, 35MB cache) 800.000
(VI) SSD 480 GB samsung SM863 2.5'' 700.000
(VI) SSD 960 GB samsung SM863 2.5 1.400.000

Free 1 year
for 2 year payment of original price

(VI) Vẫn hoàn lại cước phí bất cứ khi nào quý khách yêu cầu!
Bạn hãy gọi tư vấn: 0966 583 085 - 0904 512 968 - lienhe@gdata.com.vn
Outstanding advantages of Gdata
(VI) Vị trí gần bạn
(VI) 1. Data VNPT - Khu CN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, HN
2. Data VNPT - Tân Thuận, TP.HCM
3. Data Viettel - Km1, Đường Pháp Vân, Cầu Giẽ, Hoàng Mai, Hà Nội
4. Data Viettel - Khu CN cao, Km29, đường Láng - Hòa Lạc, Hà Nội
(VI) Nguồn điện
(VI) • Hệ thống UPS với cấu hình dự phòng N+1
• Thời gian dự phòng pin UPS theo tải: Khoảng 30 phút.
• Hệ thống máy phát điện dự phòng N+1
(VI) Kết nối tủ Rack
(VI) • Nhiều nhà khai thác viễn thông theo yêu cầu của khách hàng.
• Kết nối internet hàng trăm Gbps
• Kích thước 42U:H.2100xW.610xD.1000
(VI) Tiêu chuẩn
(VI) • Trung tâm dữ liệu được trang bị cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn tier 3
(VI) Điều hoà
(VI) • Hệ thống điều hòa với cấu hình dự phòng N+1
• Quản lý nhiệt độ (22±1)/độ ẩm (50±10%)
• Thổi khí lạnh từ dưới sàn nâng lên khoang trần thổi không khí ngược lại
(VI) An ninh
(VI) • Camera theo dõi mọi di biến trong và ngoài Data Center
• Nhân viên an ninh làm việc 24x7 ra vào Datacenter: CMT, đăng ký thẻ từ
(VI) Báo cháy
(VI) • Thiết bị phát hiện khói sớm
• Hệ thống chống cháy tức thời với khí Nitơ - N₂
(VI) Thông số khác
(VI) • Mọi hệ thống đều được giám sát và điều hành 24/24
 • (VI) Hệ thống đặt tại 2 Datacenter lớn nhất VN: VNPT, VIETTEL, đạt chuẩn Tier 3 tại hai miền Nam, Bắc
 • (VI) Hỗ trợ quản trị Server ảo bởi các chuyên gia giầu kinh nghiệm của Gdata
 • (VI) Hạ tầng Server vật lý đồng bộ, 100% ổ SSD, Quang hoá toàn bộ kết nối LAN và kết nối Internet
 • (VI) Hoàn lại cước phí trả trước khi dừng dịch vụ hoặc khi không như cam kết
 • (VI) Tăng băng thông, tài nguyên tạm thời khi cần thiết
 • (VI) Hỗ trợ dịch vụ nhanh chóng

Implementation process

 • 1(VI) Bạn hẹn thời điểm đặt Server với nhân viên kinh doanh
 • 2(VI) Gdata sẽ tiếp nhận Server tại Văn phòng của Bạn
 • 3(VI) Kỹ thuật viên lắp đặt vào Datacenter
 • 4(VI) Gdata cấp IP sử dụng và hướng dẫn vận hành
Become a customer of Gdata
with great services
(VI) Văn phòng Hà Nội
(VI) Tầng 5, Số 84 Phố Duy Tân,
Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội
Tư vấn dịch vụ: 0904 512 968
Tel: 024 730 55558
Email: lienhe@gdata.com.vn
(VI) Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
(VI) Nhập ưu tiên: support.gdata.com.vn
Tổng đài kỹ thuật: 024 730 11113
Email: cskh@gdata.com.vn
(VI) Văn phòng TP.HCM
(VI) Lầu 15, Tòa Lim 2, 62A Cách Mạng Tháng Tám,
Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Tư vấn dịch vụ: 0966 583 085
Tel: 028 7301 2228
Email: lienhe@gdata.com.vn
Quality services and products
meet international standards

(VI) Gdata Network

(VI) Để có một sản phẩm chất lượng cao, Gdata đã trải qua một giai đoạn xử lý nhiều vấn đề kỹ thuật phức tạp, nâng cấp máy chủ ảo lên thành hệ thống Cloud Server với hạ tầng mạnh mẽ, đáp ứng an toàn cho từng Cloud Server.
 • (VI) Data Viettel - Km1, Đường Pháp Vân, Cầu Giẽ, Hoàng Mai, Hà Nội
 • (VI) Data VNPT - Khu CN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • (VI) Data VNPT - Tân Thuận, TP.Hồ Chí Minh
 • (VI) Data Viettel - Khu Công nghiệp Sóng Thần, Bình Dương

GData's partner