Blog

 • 22/05/2020
 • admin
Phòng chống thảm họa
Phòng chống thảm họa – Disaster Recovery cho các kho dữ liệu lớn, quan...
 • 22/05/2020
 • admin
Cân bằng tải hệ thống
I. Giới thiệu chung: Mục đích : − Tổng hợp các sức mạnh đơn...
 • 22/05/2020
 • admin
Tư vấn thiết kế hệ thống mạng
Với nhiều năm kinh nghiệm và với đội ngũ chuyên viên được đào tạo...
 • 22/05/2020
 • admin
Giải pháp bảo mật
Gdata có đầy đủ các giải pháp cần thiết trên nền điện toán đám mây giúp...
 • 22/05/2020
 • admin
Xây cụm Cloud riêng
Hiện nay, việc chuyển ứng dựng lên Cloud là một trong nhưng yêu cầu...
 • 03/06/2019
 • admin
Tư vấn – Kiến thức
Trung tâm dữ liệu(datacenter) có tầm quan trọng được ví như “một trái tim...